Rodzaje Niepełnosprawności - podział

Osoba niepełnosprawna. Osoba z niepełnosprawnością. Pierwsza myśl: na pewno nie jest w stanie samodzielnie się poruszać. Czy na pewno? Nie do końca.

osoby niepełnosprawne 

Rodzajów niepełnosprawności jest wiele. Podporządkowano je kilku kategoriom, co pozwala ułożyć sobie w głowie pewien ogólny obraz. Nie oznacza to jednak, że należy poszczególne jednostki przypisywać jednej grupie. Podział na rodzaje służy wyłącznie usystematyzowaniu pojęć.

Wiele osób nie wie, że dany człowiek może należeć do grona osób z niepełnosprawnością. Często nie zdajemy sobie sprawy, że konkretne objawy są podstawą do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. 

 Pierwszym rodzajem są choroby neurologiczne (w tym neurodegeneracyjne). Należą do nich m.in.:

 • Stwardnienie rozsiane (SM)
 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD)
 • Udar mózgu
 • Epilepsja
 • Choroba Alzheimera i demencje
 • Choroba Parkinsona

 

Niektóre z chorób utrudniają bądź uniemożliwiają samodzielne poruszanie się, inne – mające odmienny charakter – powodują zaburzenia świadomości.

Drugi rodzaj to niepełnosprawność ruchowa, która – podobnie jak w przypadku chorób neurologicznych – utrudnia przemieszczanie się i/lub ogólne samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym. Zaliczamy tutaj:

 

 • Paraplegie i tetraplegie – czyli porażenia kończyn górnych i/lub dolnych
 • Amputacje
 • Choroby reumatyczne

 

Kolejną kategorią jest szeroko pojęta niepełnosprawność intelektualna, do której zaliczamy m.in. następujące zespoły:

 • Zespół Bräha-Kauffmanna
 • Zespół Downa
 • Autyzm: np. Zespół Aspergera

 

Nie możemy zapomnieć o chorobach układu oddechowego i układu krążenia. Należą do nich wszelkiego rodzaju choroby serca i np. astma.

Poza tym wyróżniamy:

 • Niepełnosprawność narządu wzroku, czyli wady wzroku i głuchoślepotę.
 • Niepełnosprawność słuchu i/lub mowy.

 Schorzenia metaboliczne:

 • Cukrzyca
 • Choroba Leśniowskiego-Crohna

 Inne:

 • Choroby układu moczowo-płciowego
 • Choroby rzadkie/genetyczne
 • Choroby psychiczne
 • Nowotwory
 • Otyłość – spora część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego, że znaczna otyłość zaliczana jest do niepełnosprawności.

Mimo tego podziału możliwe jest uzyskanie stopnia niepełnosprawności przez osoby z jednostką chorobową lub objawami innymi, niż te wymienione wyżej. Dużo rodzajów niepełnosprawności jest pojęciem ogólnym i niesprecyzowanym, co umożliwia spojrzeć na jednostkę w sposób indywidualny.