Działania

Misją naszej Fundacji jest tworzenie inkluzywnego społeczeństwa, w którym osoby niepełnosprawne ruchowo mają pełne możliwości uczestnictwa we wszystkich sferach życia.
Naszym celem jest eliminowanie barier architektonicznych i społecznych, które utrudniają codzienne funkcjonowanie osób z ograniczoną mobilnością. Stawiamy na rozwijanie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz promowanie aktywnego udziału w życiu społecznym. Realizujemy projekty mające na celu dostosowanie przestrzeni publicznych i prywatnych do potrzeb osób z różnymi stopniami niepełnosprawności ruchowej. Nasza Fundacja angażuje się również w działania edukacyjne, szkoleniowe i rehabilitacyjne, mające na celu poprawę jakości życia osób dotkniętych niepełnosprawnością ruchową.

dwie osoby

POTRZEBUJĘ SPRZĘTU

dłonie

CHCĘ PRZEKAZAĆ SPRZĘT

ikonka informacji

POTRZEBUJĘ INFORMACJI