Czym jest MPD?

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) to zespół zaburzeń ruchowych oraz postawy, wynikający z uszkodzenia mózgu na wczesnym etapie rozwoju dziecka. Jest najczęściej diagnozowanym zaburzeniem ruchu u dzieci, którego następstwa są obserwowane w ciągu całego życia. 

 

dziecko na wózku

 

Krótka historia MPD

 

Mózgowe porażenie dziecięce po raz pierwszy zostało opisane przez Hipokratesa w V wieku przed naszą erą. nazywane jest również chorobą Little’a, choć po raz pierwszy chorobę opisał Hipokrates w V wieku p.n.e. Nazwa ta pochodzi od nazwiska angielskiego chirurga- Johna Williama Little’a, który w XIX zajmował się diagnostyką choroby. 

Objawami zespołu różnią się ze względu na rodzaj schorzenia oraz stopień nasilenia. Klasycznymi objawami są m.in opóźnienie psycho-ruchowe, przewlekły ból, padaczka, opóźnienie intelektualne, zaburzenia ze strony układu ruchu oraz zachowania. Dodatkowo chorym doskwierają problemy z zasypianiem, wzrokiem czy słuchem.


Przeczytaj także: Aromaterapia 

Postaci choroby wyróżnia się na podstawie charakterystyki zaburzeń motorycznych:

  • postać spastyczna, 
  • dyskinetyczna,
  • ataktyczna, 
  • hipotoniczna

 oraz ze względu na topografię występowania choroby:(postać spastyczna jednostronna, obustronna - z większym zajęciem kończyn dolnych niż górnych lub zajęciem czterech kończyn i tułowia; postacie dyskinetyczna, ataktyczna i hipotoniczna występują z zajęciem czterech kończyn).

 chore dziecko

 

Najczęściej występującą postacią MPD jest postać spastyczna (ok. 85-91% chorych), która charakteryzuje się wzmożonym napięciem mięśniowym spowodowanym uszkodzeniem ośrodkowego neuronu ruchowego w mózgu. 

 

Leczenie MPD


Mózgowe porażenie dziecięce jest chorobą nieuleczalną. Leczenie chorego na MPD trwa przez całe życie i polega na rehabilitacji, leczeniu farmakologicznym, terapii mowy czy leczeniu chirurgicznym, polegającym na korygowaniu wad anatomicznych. Rehabilitacja polega m.in na hydroterapii, masażu, gimanstyce leczniczej czy kinezyterapii. Rehabilitacja usprawnia pracę mięśni, co pomaga usamodzielnić osobę z MPD. Leczenie farmakologiczne polega na przyjmowaniu leków przeciwpadaczkowych.

Od 2012 roku, 6 października obchodzony jest Światowy Dzień Dziecięcego Porażenia Mózgowego. Celem tej inicjatywy jest podniesienie świadomości wśród społeczeństwa na temat mózgowego porażenia dziecięcego oraz szukanie rozwiązań, które ułatwią chorym codzienność.

 dziecko na wózku

 

Życie Osób z MPD

O życiu z mózgowym porażeniem dziecięcym można dowiedzieć się więcej czytając autobiografię Christy Brown’a pt “Moja lewa stopa”, który tworzył swoje dzieła za pomocą lewej stopy lub obejrzeć ekranizację pod tym samym tytułem. Do znanych osób z MPD należą również m.in aktor RJ Mitte, neurolog dziecięcy Janice Brunstrom czy Anne McDonald- pisarka i rzeczniczka osób z niepełnosprawnością komunikacyjną.

 

Przeczytaj także: Zooterapia z udziałem alpakŹródła:

https://neurologia-dziecieca.pl/neurologia_57-29-33.pdf

https://znajdzfizjoterapeute.pl/blog/mozgowe-porazenie-dzieciece

https://beatawnuk.pl/slawne-osoby-z-mpd/